Bağışlarınız ......
* Bireysel ve kurumsal olarak yapılan nakdi ve ayni bağışlar,
* Vakfın amacına uygun olmak kaydıyla yapılan şartlı bağışlar,
* Pano-Çelenk faaliyetlerinden elde edilen bağışlar,
* ATOSEV üyelerinin yıllık bağışları,
* ATO meclis üyeleri bağışları,
* Vakfın amacını gerçekleştirmek amacıyla yapacağı çeşitli faaliyetlerden,yasal izinler alınmak kaydıyla düzenlenecek kampanyalardan elde edilecek diğer geliler,
* Restaurant kira gelirleri ,
* Reklam panoları gelirleri,
* Sponsorluk gelirleri,
* Ticari kuruluşlarla yapılabilecek işbirliklerinden elde edilecek gelirler,
* Havuz bağışından elde edilen gelirler,
Adana'da ikamet eden, maddi desteğe muhtaç ,başarılı öğrencilerin okumasına katkı olarak kullanılmaktadır.