Bağışlarınız...
Bağışlarınız
......
*
Bireysel ve kurumsal olarak yapılan nakdi ve ayni bağışlar,
* Vakfın amacına uygun olmak kaydıyla yapılan şartlı bağışlar,
..
* Pano-Çelenk faaliyetlerinden elde edilen bağışlar,
..
*
ATOSEV üyelerinin yıllık bağışları,
.....
*
ATO meclis üyeleri bağışları,
*
Vakfın amacını gerçekleştirmek amacıyla yapacağı çeşitli faaliyetlerden,yasal izinler alınmak kaydıyla düzenlenecek kampanyalardan elde edilecek diğer geliler,
...
*
Restaurant kira gelirleri ,
..
...
* Reklam panoları gelirleri,
..
* Sponsorluk gelirleri,
* Ticari kuruluşlarla yapılabilecek işbirliklerinden elde edilecek gelirle,
* Havuz bağışından elde edilen gelirler,
...
Adana'da ikamet eden, maddi desteğe muhtaç ,başarılı öğrencilerin okumasına katkı olarak kullanılmaktadır.