Vakfın Tarihçesi

Üniversite ve Yüksek okul öğrencilerine öğrenim kredisi vermrk suretiyle onların , eğitim ve öğretimlerine destek olmak amacıyla odamız Meclisin 24.12.1964 tarih ve 13 sayılı toplantısında kurulmasına karar verilen vakfımız,01.03.1965 tarihinden itibaren Adana Ticaret ve Sanayi Odası öğrenci okutma tesisi adı altında faaliyetlrine başlamıştır.

03.03.1973 tarihinde vakfımız adı Adana Ticaret Odası Öğrenci Okutma ve Eğitim Vakfı olarak değiştirilmiştir.Bilahare vakfın gayesinde değişiklik yapılarak 24.03.199 tarihinde Adana Ticaret Odası Sosyal Hizmetler ve Eğitim Vakfı (ATOSEV) adını almıştır.

1965 yılında 3 öğrenci ile başlayan burs verilen öğrenci sayısı 2001 yılından itibaren süratle artmış 2006 yılında 1265 öğrenciye ulaşmıştır.Şu ana kadar karşılıksız burs alan öğrenci sayısı 8523'e ulaşmıştır.2000 yılından itibaren sosyal tesislerin açılmasıyla ATOSEV'e üye olanların sayısı hızla çoğalmış ve 1603 kişiye ulaşmıştır.

VAKFIN GAYESİ

Adana Ticaret Odası üyelerinin ve personelinin eğitim spor ve dinlenme ihtiyaçları ile benzerisosyla ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak bu maksatla tesisler vücuda getirmek ve işletme,her kademede eğitim ve öğretim krumları kurmak ve buralarda eğitim öğretim yaptırmak üniversite ve yüksek okul öğrencilerine burs vermek.Gayelerini gerçekleşmesi için her türlü tedbiri almaktır.